Csapatunk

A drezdai cserkészcsapat a 2018-as év végén alakult, a Drezdában élő magyar anyanyelvű szülők azon igyekezete következtében, hogy gyerekeiknek megkönnyítse anyanelvük gyakorlását, illetve a magyar hagyományok és kultúra megismerését és megértését. A csapat alapítói sokat kirándultak a közeli hegyekben, így az egészséges, természetközeli életmódot, a természet megbecsülését szintén igyekeztek megtanítani gyerekeiknek.

A cserkészet, mint ifjúsági szervezet, ezen belül a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) úgy a természetközeli életmódnak mint a kulturális örökségünk megörzésére egy jól kigondolt programot és keretet ad. Így a cserkészkedés a nevelésnek szerves részévé vált.

A drezdai csapat aránylag szerény létszámmal működik, de az elmúlt években a világjárvány ellenére is sikerült új tagokkal gyarapodni. Átlagosan 10-12 gyerek jár a rendszeres cserkésztalálkozókra, ahol külön kiscserkész és cserkész korosztályban történik foglalkozás. Az oktatás a cserkészet játékos, élménypedagógiára alapozott módszereivel történik, ezen kívül a gyerekek sokat mozognak, és gyakori a kreatív illetve a kézműves foglalkozás is.

Cserkészeink minden évben óriási lelkesedéssel vesznek részt cserkésztáborokban és akadályversenyeken, illetve az évente megrendezésre kerülő berlini Aranyalma szavalóversenyen is sikerekkel mérettetik meg magukat. A rendezvényekről mindig rengeteg élménnyel és új barátokkal gazdagodva térnek haza.

A drezdai cserkészcsapat fenntartó testülete elkötelezte magát a diaszpóra magyarság identitásának megőrzése mellett. Ennek érdekében a csapat fenntartásán kívül számos helyi magyar kultúrális esemény megszervezését támogatja, mint például a Kodály és Bartók koncertek, a szüreti vagy karácsonyi rendezvények, valamint a havi rendszerességgel megtartott magyar táncház.

A csapat jövőbeni tervei és kihívásai a vezetőképzés, a csapatlétszám növelése, valamint egy helyi magyar kultúrális egyesület megalapítása, ami a csapat fenntartó testületi szerepét venné át.